Ngân hàng dừng phát hành thẻ ATM từ thay thẻ chip từ ngày 31-3-2021

Chuyển phát hành thẻ ATM từ sang thẻ chip từ ngày 31/12/2021

Bắt đầu từ ngày 31-3-2021, các ngân hàng sẽ không phát hành thẻ nội địa mới là thẻ từ nữa để chuyển sang phát hành thẻ chip. Đó là nội dung mới tại dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư số 19/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước quy định về hoạt động… Continue reading Ngân hàng dừng phát hành thẻ ATM từ thay thẻ chip từ ngày 31-3-2021